Ryssdal

Kraftverket, som er «søster-prosjektet» til Jordal kraftverk, ligger i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Kraftverket ble bygget av Norsk Grønnkraft og satt idrift i 2005.

Ryssdal kraftverk er i likhet med Jordal kraftverk et teknisk og arktiktektonisk flott prosjekt som har fått mye positiv omtale. Kraftverket har skiller seg også fra andre kraftverk ved at det har to inntaksdammer.
Ryssdal kraftverk eies og drives nå av Småkraft AS.

Tekniske data

Nedbørsfelt

9,3 km2

Minstevannsføring

15-10 l/s

Inntakskote

510 m

Kraftstasjonkote

305 m

Fallhøyde

210 m

Produksjon

7,1 GWh

tilsvarer 355 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter