Sagelvi

Sagelvi kraftverk ligger omlag 12 km vest for Balestrand i Sogndal kommune, Vestland fylke.

Historien
Sagelvi kraftverk ligger i et landskap med rik historisk tradisjon. Området Kvamsøy er beskrevet tilbake til slaget ved Fimreite i 1184, da Kong Sverres menn lå her og forberedte mann og båt på hva som skulle komme. Kvamsøy blir regnet for å være den minste øy i verden som har sin egen kirke. Historien sier at den ble bygget som en gave fra Engelske sjømenn som søkte ly for uvær.

I juli 2005 inngikk grunneierne en utbyggingsavtale med Småkraft med tanke på å realisere kraftverk i Sagelvi. I 2008 fikk kraftverket konsesjon og i desember 2009 var alle detaljplaner godkjente og Småkraft var klare til å starte opp den fysiske byggingen.

Prosjekter av denne art kan by på ulike utfordringer i byggefasen. Byggingen av Sagelvi kraftverk trosset ualminnelig strenge vintre og frafall av to entreprenører, som gjennom sin involvering i andre prosjekter gikk konkurs mens de var involvert med kraftverksbyggingen.

Mot slutten av 2012 var kraftverket ferdigstilt og klart til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset i terrenget helt i fjæra ved Sognefjorden.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 50 l/s, vinter: 20 l/s

Inntakskote

439 m

Kraftstasjonkote

10 m

Fallhøyde

429 m

Produksjon

7,2 GWh

tilsvarer 360 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter