Sandneselva

Sandneselva kraftverk ligger ved Masfjorden i Masfjorden kommune i Vestland

Tekniske data

Nedbørsfelt

5,9 km2

Minstevannsføring

30 l/s hele året

Inntakskote

218 m

Kraftstasjonkote

5 m

Fallhøyde

213 m

Produksjon

7,1 GWh

tilsvarer 355 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter