Scheldefoss

Kraftverket, som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, ble bygget av Namdal Kraftproduksjon. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft etter at Namdal Kraftproduksjon ble innfusjonert sommeren 2004, og kraftverket eies idag av Småkraft.

Tekniske data

Nedbørsfelt

80,4 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

39,75 m

Kraftstasjonkote

20,5 m

Fallhøyde

22 m

Produksjon

6,2 GWh

tilsvarer 310 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter