Scheldefoss

Kraftverket, som ligger i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag, ble bygget av Namdal Kraftproduksjon. Kraftverket ble overtatt av Norsk Grønnkraft etter at Namdal Kraftproduksjon ble innfusjonert sommeren 2004, og kraftverket eies idag av Småkraft.

Scheldefoss kraftverk - Småkraft
Scheldefoss kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

39,75 m

Kraftstasjonkote

20,5 m

Fallhøyde

22 m

Produksjon

6,2 GWh

tilsvarer 310 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter