Selskapsinformasjon

Majoritetseier av Småkraft er det hollandske selskapet APG, som er et av Europas største pensjonsfond. Utover dette har vi et tysk forsikringsselskap, samt et fond som forvaltes av investeringsselskapet Aquila Capital. De er også medeier i selskapet.

Aquila Capital koordinerer eiernes oppfølgning av selskapet. Eierskapet er langsiktig, og sikrer stabilitet for Småkraft og dets øvrige interessenter.

Rapporter 2023

Rapporter 2022

Rapporter 2021

Rapporter 2020

Rapporter 2019