Selskapsinformasjon

Småkraft er eid av langsiktige fond forvaltet av investeringsselskapet Aquila Capital. Majoritetseier er APG, et nederlandsk pensjonsselskap. Eierskapet er langsiktig, noe som betyr stabilitet for Småkraft og dets øvrige interessenter.

Public Group Information

Småkraft is owned by long- term funds managed by the alternative investment firm Aquila Capital. The dutch pension company APG is the majority owner in Småkraft. The ownership is long- term, which leads to stability for Småkraft and its other stakeholders.

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter