Senneset

Senneset Kraftverk er plassert i Sunnfjord kommune, Vestland fylke.

Dam og inntak

Prosjektet
Senneset Kraftverk fikk konsesjon helt tilbake til 2010 og det skulle gå 10 år før anlegget ble en realitet. Det skulle vise seg å ta lang tid å få på plass en nettavtale med BKK (Sunnfjord Energi).
Anlegget med en total vannvei på 2060 m. ble bygd på ca. 9 måneder. Arbeidet er effektivt og solid utført. Inntaksdam og tilbakeføring av terrenget er flott utført, alle grunneiere er veldig fornøyde.
Ved bygging av anlegget har Bjarte Skår hatt fokus på å redusere bruken av betong for å få et godt klimatilpassa anlegg som skal levere rein fornybar energi i mange år.  

Installert effekt er 1.8 MW på en Peltonturbin og kraftverket har en gjennomsnittlig årsproduksjon på 4,9 GWh.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6,3 km2

Minstevannsføring

Sommer: 30 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

350 moh.

Kraftstasjonkote

135 moh.

Fallhøyde

215 m

Produksjon

4,9 GWh

tilsvarer 306 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter