Sigdestad

Prosjektet ligger i Ålfoten, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane.
Prosjektet ble ferdig bygget i 2018.

Sigdestad kraftverk i drift!
Etter et drøyt års byggetid er Sigdestad kraftverk med sine 26,76 GWh satt i drift.

Nå venter vi bare på regn og høyere vannføring for å kunne nyte kraftverkets slukeevne på 7,5 m3/s til det fulle.

Tekniske data

Nedbørsfelt

45,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 300 l/s

Inntakskote

151,5

Kraftstasjonkote

9,5

Fallhøyde

138,5 m

Produksjon

26,76 GWh

tilsvarer 1338 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter