Skinvik

Skinvik kraftverk ligger i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke

Skinvik Kraftverk AS ble etablert i 2008 av Jostein Fossheim og Harald Sundal. Kraftverket ble bygget på eiendommene deres. Prosjektplanlegging ble gjennomført av Hilde og Jostein Fossheim, og selve bygging av anlegget ble gjennomført av Jostein og Harald. Jostein Fossheim har også brukt sine erfaringer fra tidligere arbeid i fiskeindustrien til å utvikle og bygge et unikt automatisk renseanlegg, som hindrer blad og grener å komme inn i rørgaten.

Tekniske data

Nedbørsfelt

6,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 40 l/s

Inntakskote

101 m

Kraftstasjonkote

4 m

Fallhøyde

97 m

Produksjon

3,36 GWh

tilsvarer 170 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter