Skravlåga

Skravlåga med tilhørende nedslagsfelt ligger i Vefsn kommune, Nordland Fylke. Skravlåga ligger sørøst av fjellmassivet Toven med vanninntaket om lag 4 km vest for Elsfjord sentrum. Skravlåga har sitt utløp i havet om lag 1 km nordvest for Elsfjord sentrum.

Skravlåga kraftverk - Småkraft

Inntaket er på ca kote 263 og utløpet på kote 4, noe som gir en brutto fallhøyde på 259 m. Vannveien består av en nedgravd rørgate på nesten 4 km.

Kraftstasjonen ligger i dagen like ovenfor Skravlågas utløp til sjøen ved eksisterende båthavn.

Tore Løkke har vært hovedentreprenør i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. El-Mek er levert av Spetals Verk og Brødrene Dahl har levert vannveisutstyret.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 270 l/s, vinter: 30 l/s

Inntakskote

263 m

Kraftstasjonkote

4 m

Fallhøyde

259 m

Produksjon

19,3 GWh

tilsvarer 965 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter