Skyggeelva

Skyggeelva Kraftverk ligger i Sunnfjord kommune i Vestland fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

8,1 km2

Minstevannsføring

100 l/s Sommer
100 l/s Vinter

Inntakskote

– m

Kraftstasjonkote

– m

Fallhøyde

348,1 m

Produksjon

12,76 GWh

tilsvarer 797 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter