Sørdalselva

Sørdalselva kraftverk ligger i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Kraftverket er prosjektert med en løsmassedam og bygges som kulpløsning med oppstrøms tetting. Tradisjonelt inntak. Vannveien legges på østsiden av elven fra inntaket ned til foss. Her krysser rørgaten elven og legges videre ca. 100 m i gammel vei før den går ut i hagemark ned mot stasjonen. Det skal installeres en peltonturbin med 5 nåler samt forbislippingsventil i stasjonen

Sørdalselva kraftverk - Småkraft
Sørdalselva kraftverk - Småkraft

Status juni 2016
Inntakskonstruksjon ferdigstøpt. Gjenstår montasje av mekaniske komponenter. Damarbeid ikke påbegynt. Det er lagt rør fra inntaket og omtrent ned til elvekryssing. Videre er det lagt rør fra stasjon og opp til nedre bend. Gravearbeider for fundamentering kraftstasjon er ferdigstilt og betongarbeider har startet.

Status februar 2016
Graving og fundamentering for inntak nærmer seg slutten. Inntaket skal støpes i løpet av de nærmeste par ukene. Dambygging utsettes til vår/sommer 2016, da det blir enklere med vannhåndtering. Det er lagt rør fra inntaket og omtrent ned til elvekryssing, samt fra stasjon og forbi den kommunale veien (2 veikryssinger). Vei til stasjon er ferdig og stasjonstomt er avdekket. Arbeider med fundamentering tar til i månedsskifte februar/mars.

Status november 2015
Arbeidet er kommet godt i gang og legging av rør er startet opp ved inntaket. Det prioriteres å jobbe ved inntaket. Vi ønsker å komme lengst mulig før vinteren setter inn for alvor. Hele traseen er ryddet for skog og det er klart for å sette maskinene i sving.

Status august 2015
Det er laget midlertidig vei til inntaket. Rørleveranse forventes i uke 39. Det er foreløpig kun laget litt adkomstvei til rørtraséen fra inntaket og nedover. Vei til stasjon er nesten ferdig. Arbeider med stasjonstomt er så vidt i gang.

Tekniske data

Nedbørsfelt

10,9 km2

Minstevannsføring

50 l/s

Inntakskote

268,5 m

Kraftstasjonkote

85 m

Fallhøyde

183,5 m

Produksjon

7,7 GWh

tilsvarer 385 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter