Spilling

Spilling kraftverk ligger i Lindesnes kommune, Agder fylke

Spilling Kraftverk utnytter et ca. 20 km2 stort nedslagsfelt på heia mellom Mandalen og Audnedalen i Lindesnes kommune.
Like bak dagens kraftverk lå det tidligere en mølle som tidlig på 1900-tallet også forsynte garden Spilling med strøm nok til lys fra en liten generator.
Like nedstrøms ligger en vannsag og en rivefabrikk som ble drevet fra samme vassdrag. Disse ble elektrifisert på 1960-tallet, men vannveien ble restaurert i 2005.

Grunneierene søkte først om konsesjonsfritak for et mindre kraftverk, men da Hydro Pool AS, som utbygger, kom inn i bildet ble søknad sendt.
Konsesjonen ble gitt sent i 2006 og høsten 2007 startet byggingen. Kraftverket leverte den første strømmen på nettet 28. oktober 2008.

Tekniske data

Nedbørsfelt

ca. 20 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 65 l/s

Inntakskote

153 m

Kraftstasjonkote

35 m

Fallhøyde

118 m

Produksjon

4,6 GWh

tilsvarer 287 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter