Stampaelva

Stampaelva Kraftverk ligger i Jondal kommune i Vestland fylke.

Prosjektet
Anlegget er bygget med vegløst inntak 556 meter over havet. Inntaket er bygget på løsmasser, har en lavest mulig profil og er pent steinsatt rundt kulpen. Fra inntak er det 100 meter med nedgravd rørgate før vannveien går i borehull ned til kraftverket. Borehull er fora med rustfritt rør i hele sin lengde (1515 m).

 
Kraftverket ligger fint til ved fjorden, med glassfasaden retta mot fjorden og Strandebarm. Antakelig den beste utsikten man har fra noe kraftverk. Avløp fra kraftverket er laget med vannlås, som både er støydempende og gir et pent lite fossefall når kraftverket går.
Grunna den synlige fossen har Stampaelva fått en svært høy minstevannføring på sommeren 580 l/s. Dette er mer enn halvparten av middelvassføringen. Av samme grunn har kraftverket en lav slukeevne på 1,22 m3/sek (118 % av middelvassføringen)

Tekniske data

Nedbørsfelt

8,6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 580 l/s
Vinter: 66 l/s

Inntakskote

560 m

Kraftstasjonkote

4 m

Fallhøyde

555 m

Produksjon

20,2 GWh

tilsvarer 1010 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter