Stokkelandsåna

Stokkelandsåna kommer fra heia øst for Kvinesdal, og renner ned i Litleåna på Frivoll/Espeland. Elva har et stort og flatt nedbørsfelt, jevn vannføring og egner seg godt til verdiskapning av forskjellig slag.

Tidligere har det vært møller i elva. Midt på 80- tallet ble elva vurdert som et vannkraftprosjekt under samla plan.I 2005 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve byggingen. NVE gav konsesjon sommeren 2007. I desember 2008 kom gravemaskinene, og i mai 2010 var kraftverket klart til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter. Med vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på, der det ligger pent tilpasset terrenget. Stokkelandsåna kraftverk er blitt et anlegg både grunneierne og Småkraft er stolte av!

Stokkelandsåna kraftverk utnytter 138 meter fall i Stokkelandsåna som ligger i Kvinesdal kommune i Vest-Agder fylke. Stokkelandsåna renner ut i Litlåna, som er et sidevassdrag til Kvina som renner ut i Fedafjorden.

Peltonturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,7 m3/s og driver en generator på 3500 kVa, 6600V. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med kanal til rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i GRP/støpejern med 0,9 meter i diameter er 900 meter lang og er i sin helhet nedgravd.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraftstil, og denne gangen med prefabrikkert bygg, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør/kanal tilbake til elva.

Tekniske data

Nedbørsfelt

23,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 120 l/s, vinter: 70 l/s

Inntakskote

291,5 m

Kraftstasjonkote

153,75 m

Fallhøyde

137,75 m

Produksjon

8,3 GWh

tilsvarer 415 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter