Stølsdaleselva

Stølsdalselva kraftverk ligger i Ullensvang kommune, Vestland fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

25,6 km2

Minstevannsføring

400 l/s Sommer
140 l/s Vinter

Inntakskote

260,5 m

Kraftstasjonkote

67 m

Fallhøyde

193,5 m

Produksjon

23,5 GWh

tilsvarer 1468 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter