Straume

Straume kraftverk ligger i Valle kommune, Agder fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

20,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 43 l/s
Vinter: 43 l/s

Inntakskote

653 m

Kraftstasjonkote

256,7 m

Fallhøyde

396,3 m

Produksjon

15 GWh

tilsvarer 937 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter