Stublielva

Stublielva ligger i Beisfjord i Narvik kommune. Fallretten ligger i sameie mellom mange bruk på gard nr. 44. Grunneierne var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var gjenstand for forhandlinger med forskjellige aktører.

Stublielva kraftverk - Småkraft
Stublielva kraftverk - Småkraft

I 2005 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. NVE ga konsesjon til prosjektet i 2008. Prosessen med eiendomsrelaterte avklaringer ble ferdig i 2012. Sommeren 2013 kom så Narvik Graveservice AS med maskinene, utbyggingsjobben kunne starte. Ved årsskiftet 2014/2015 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Pent tilpasset i terrenget ved utløpet av Stublielva, ligger nå Stublielva kraftverk. Inntaket med overløp i tre har blitt et turmål både for fagfolk, og for lokale turgåere.

Prosjektet
Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis. Betongentreprenøren gikk konkurs, og erstatning måtte på plass. Bygging i terrenget strakk seg over to strenge vintersesonger. Dette fordret ekstraordinære tiltak for å holde anleggsdriften i gang.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører gitt sitt verdifulle bidrag til fremdriften. Dette sammen med et operativt prosjektteam, og lokal byggeledelse, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt. Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse i både søknadsfasen og byggefase har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Tekniske data

Nedbørsfelt

19,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 300 l/s, vinter: 35 l/s

Inntakskote

290 m

Kraftstasjonkote

60 m

Fallhøyde

230 m

Produksjon

8,35 GWh

tilsvarer 420 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter