Svartdalen

Svartdalen kraftverk er et vannkraftverk Masfjorden kommune i Vestland fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

– km2

Minstevannsføring

Inntakskote

432,5 m

Kraftstasjonkote

65,5 m

Fallhøyde

367 m

Produksjon

25 GWh

tilsvarer 1250 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter