Takle

Turbintype Pelton, antall turbiner 1. Tilsig 11,9 mill m3. Nedslagsfelt 3,2 km2.

Takle kraftverk - Småkraft
Takle kraftverk - Småkraft

Historien til Ålsaker kraftverk
Allerede rundt årtusenskiftet begynte de fire grunneiere langs Alsåkerelva, Arne Råen, Per Mælen, Sara Lid Wæhle og Trond Aksel Alvsåker, å sysle med planer om utbygging av vassdraget. Vassdraget har tidligere gitt kraft til så vel kvernhus som sagdrift, så tanken på å sette elva i arbeid var ikke fjern. Etter en realitetsorientering, så grunneierne at prosjektet bød på rikelig med utfordringer! Ikke bare krevdes store penger, men også kompetanse til å styre et slikt prosjekt. Dermed ble grunneiernes utfordring å finne frem til den rette samarbeidspartneren.

Kontrakten signeres
I 2003 ble det inngått kontrakt med Småkraft, som tok på seg risikoen, arbeidet med konsesjonsprosessen og selve utbyggingen. I mai 2007 kom gravemaskinene. I september 2008, stod kraftverket ferdig, klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Med flotte skifertak fra lokalt steinbrudd, vegger i naturstein og glassfasade, er stasjonsbygget blitt fint å se på der det ligger nede ved fjorden, blant frukttrærne, midt i bebyggelsen ved den nasjonale turistveien. Ytre Alsåker kraftverk er et anlegg både grunneierne og Småkraft er stolte av!

Peltronturbinen har 6 stråler med en maksimal slukeevne på 2,8 m3/sek og driver en generator på 5490 kVA, 660 V. All strøm transformeres opp til 22 kV og levers på nettet. Inntaksdammen er bygget som gravitasjonsdam i armert betong med sideveis kanal til rist og glideluke. Den er tilpasset terrenget på stedet. Rørgaten i støpejern med 1 meter diameter er 1 km lang og er i sin helhet nedgravd.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Ingen krav

Inntakskote

HRV 294,2 m, LRV 288,4 m

Kraftstasjonkote

68,45 m

Fallhøyde

226 m

Produksjon

5,6 GWh

tilsvarer 280 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter