Takle

Takle kraftverk er et vannkraftverk i Gulen kommune i Vestland

Tekniske data

Nedbørsfelt

3,1 km2

Minstevannsføring

Ingen krav

Inntakskote

HRV 294,2 m, LRV 288,4 m

Kraftstasjonkote

68,45 m

Fallhøyde

226 m

Produksjon

5,6 GWh

tilsvarer 280 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter