Tjøtaelva

Tjøtaelva kraftverk er lokalisert i Tjøtaelva som ligger i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Elven renner ut i Hyenfjorden.

Tjøttaelva kraftverk - Småkraft
Tjøttaelva kraftverk - Småkraft

Tjøtaelva er en typisk flomelv, som ligger utilgjengelig til i de bratte fjellsidene ned mot fjorden. Byggefasen av dette prosjektet bød på rikelig med utfordringer. Delvis meget bratt terreng kombinert med to svært strenge vintersesonger, har utgjort bakteppet.

Når sluttresultatet er blitt så godt, skyldes det et effektivt samarbeid mellom de involverte parter. Her har også grunneierne levert et særlig sterkt bidrag underveis i prosessen. Resultatet framstår i form av et flott kraftverk og 8 klimavennlige GWh som årlig vil bli sendt inn på strømnettet til fordel for miljøet.

Tekniske data

Nedbørsfelt

3 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s, vinter: 20 l/s

Inntakskote

385 m

Kraftstasjonkote

2 m

Fallhøyde

383 m

Produksjon

8,1 GWh

tilsvarer 400 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter