Tømmerdal

Kraftverket ligger i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag. Det ble bygget av E-CO Vannkraft AS og overtatt av Norsk Grønnkraft AS i januar 2004, men eies idag av Småkraft.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

50 l/s

Inntakskote

160 m

Kraftstasjonkote

35 m

Fallhøyde

125 m

Produksjon

2,2 GWh

tilsvarer 110 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter