Tossevikelva

Tossevikelva kraftverk ligger i Ringerike kommune i Buskerud. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 7,1 GWh, noe tilsvarer strømbruken til rundt 355 husstander.

Etter en byggetid på 11 måneder ble kraftverket satt i prøvedrift den 3/10 2014. Dam og inntak ble bygd på etterjulsvinteren da det var lite vann i elva. Overløpet på dammen er 15 m i tillegg til 3m overløp ved rista der også minstevannføringa kommer ut (24 l/s på vinteren og 35 l/s om sommeren).

Rørgata er på ca 2,7 km med duktile rør Ø700mm. I all hovedsak var det kombinert grøft med fjell og løsmasser. Brutto fallhøyde er 307m.

Kraftstasjonen er på ca 60m2 grunnflate og rommer også nettstasjonen til Ringeriks Kraft

Det er innstallert en 6 strålers pelton med turbineffekt på 2,6MW. Her er ett av skjermbildene fra kontrollanlegget.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 35 l/s, vinter: 24 l/s

Inntakskote

479,5 m

Kraftstasjonkote

173 m

Fallhøyde

307 m

Produksjon

7,1 GWh

tilsvarer 355 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter