Tou Mølle

Har du noen gang spist puffet ris? Tou mølles puffete ris er laget med strøm fra vårt kraftverk, bon apetite!

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Inntakskote

12,96 m

Kraftstasjonkote

0 m

Fallhøyde

13,5 m

Produksjon

3,9 GWh

tilsvarer 195 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter