Tverråga

Småkraft driver to kraftverk i Leirskardalen, Tverråga og Leirelva kraftverk. Disse to kraftverkene produserer tilsammen 23,5 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca 1200 husstander i året. Det er to separate inntak. Et i Leirelva og et Tverråga. Begge har hver sin rørgate ned til et felles kraftstasjonsbygg.

Inntaket til Tverråga er vanskelig tilgjengelig. Nettopp på grunn av dette ble det valgt å bruke et såkalt ”Coanda-inntak” med selvrensende inntaksrist på dette inntaket. Dette har gitt oss et minimalt vedlikeholdsbehov og færre besøk opp til inntaket.

Under byggingen ble det etablert en taubane som ble brukt i arbeidene opp den bratte Tverrålia. Grunnen til at denne løsningen ble valgt, var at en taubane ville medføre mindre naturinngrep, enn hva det ellers ville ha gjort ved en konvensjonell utbygging – i tillegg var dette også en rimeligere løsning enn tradisjonell drift. Etter Tverrålia går rørgata videre sammen med rørgata fra Leirelva. Denne fellesgrøfta går i et forholdsvis snilt terreng, men traseen går midt gjennom et gårdstun og fv 322 måtte krysses, så noen utfordringer var det også her under byggeprosessen.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s, vinter: 0 l/s

Inntakskote

561 m

Kraftstasjonkote

135 m

Fallhøyde

424 m

Produksjon

9,1 GWh

tilsvarer 455 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter