Tverråni

Tverråni Kraftverk ligger omtrent 15 minutters kjøring fra Nesbyen mellom Tverråne og Todøla i Todalen, en parallelldal til Hallingdalen.

Tverråne kraftverk - Småkraft
Tverråne kraftverk - Småkraft

Kraftverket utnytter et 27,5 km2 stort nedbørsområde i fjellene mellom Hallingdal og Valdres. Inntaket ligger på kote 736, i nærheten av Statnetts sin høyspentlinje.

Kraftverket ble prosjektert og bygget ut av selskapet NGK Utbygging AS og solgt til Småkraft AS ved ferdigstillelse i 2017.

Hallingbygg AS sto for bygget og Turhus Maskin AS for anleggsarbeidene. Vannveisutstyret ble levert av Brødrene Dahl AS og Spetals Verk leverte det elektromekaniske utstyret. I øvre del av rørtraseen ble det benyttet PE rør og i nedre del duktile støpejernsrør. Inntaket er et coanda- inntak.

Tekniske data

Nedbørsfelt

27,5 km2

Minstevannsføring

Inntakskote

736 m

Kraftstasjonkote

429 m

Fallhøyde

307 m

Produksjon

7,9 GWh

tilsvarer 395 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter