Tverrelvi

Tverrelvi Kraftverk ligger i Voss kommune i Vestland fylke.

Les evt. mer på NVEs nettsider: https://www.nve.no

Tekniske data

Nedbørsfelt

4,8 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 15 l/s

Inntakskote

679,4 m

Kraftstasjonkote

195,9 m

Fallhøyde

483,5 m

Produksjon

13,1 GWh

tilsvarer 818 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter