Tverrgjuvlo

Slukeevne 1,65m3/s, tilsig 29 mill m3, turbintype Pelton, antall turbiner 1.

Tverrgjuvlo kraftverk - Småkraft
Tverrgjuvlo kraftverk - Småkraft

Tekniske data

Nedbørsfelt

8,6 km2

Minstevannsføring

Sommer: 150 l/s
Vinter: 50 l/s

Inntakskote

480,6 m

Kraftstasjonkote

93,9 m

Fallhøyde

386,7

Produksjon

6,2 MW

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter