Tysseelva

Tysseelva kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland fylke

Vatnet i Tysse elva har lenge vært brukt til drift av sag. Saga i Tysse nevnes første gang i 1630, men trolig har saga vært der og på 1500- tallet. Som andre sager i Ryfylke har nok og denne saga levert trelast til England og Nederland.

I 1912 ble fallrettene solgt fra begge gardsbruka på Rød og fra det ene av de to brukene i Tysse. Fallretten ble kjøpt opp av omreisende spekulanter fra Stavanger, Odd Roalkvam og Jakob E. Vik. De solgte i 1917 fallrettene videre til en advokat i Stavanger, Einar Meling. Via boet etter Meling ”forsvinner” fallrettene til Rogalandsbanken, seinere Bøndenes Bank/Fokus Bank. Gjennom bankfusjon ender så fallrettene hos Den Danske Bank. Eiendomsretten til fallet ligger hos den ene av Tyssegardene og den Danske Bank. Småkraft leier og står som utbygger for kraftverket.

Tekniske data

Nedbørsfelt

10,5 km2

Minstevannsføring

Sommer: 100 l/s
Vinter: 60 l/s

Inntakskote

391,4 m

Kraftstasjonkote

43,55 m

Fallhøyde

347,85 m

Produksjon

16,9 GWh

tilsvarer 1056 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter