Urdsdalselva

Urdsdalselva kraftverk ligger i Vefsn kommune i Nordland. Kraftverket vil med sine to pelton turbiner produsere 8.9 GWh under et normalår, dette vil tilsvare strømforbruket til ca 450 husstander.

Urdsdalselva kraftverk - Småkraft
Urdsdalselva kraftverk - Småkraft

Det spesielle med dette kraftverket er utformingen av kraftstasjonsbygningen. Denne er lagt helt nede ved sjøen og er utformet som et naust og faller dermed naturlig inn i omgivelsene.

Urdsdalselva renner nedover et sørvestvendt dalføre og ut i Vefsnfjorden. Urdsdalen er preget av en rik og frodig karplantevegetasjon. Området har både løvtrær og gran. Grana gjør seg særlig gjeldende på østsiden av elven, mens det på vestsiden er områder med lauvskog.

Tekniske data

Nedbørsfelt

Minstevannsføring

Sommer: 175 l/s, vinter: 50 l/s

Inntakskote

Kraftstasjonkote

Fallhøyde

193 m

Produksjon

8,9 GWh

tilsvarer 445 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter