Ein
kraftkar fra
Reinli

Ola Røang

Utbygging – vi hjelper deg fra a til å

Det finnes flere selskaper som bygger ut småkraftverk i Norge. Vi samarbeider med de beste. Helt siden 2002 har vi arbeidet med å føre prosjekter fra idé via konsesjon til byggestart og helt frem til et ferdigbygget kraftverk.

Småkraft skal realisere mange kraftverk de nærmeste årene

Vi har flere svært kompetente samarbeidspartnere, som er blant Norges ledende selskaper på utbygging og utvikling av kraftverk. Vi har lang erfaring med å skulle føre et prosjekt fra idé til plan via byggestart og helt frem til ferdigbygget kraftverk. Sammen har vi bygget og realisert over 160 nøkkelferdige kraftverk. Vi legger stor vekt på stilfull arkitektur som spiller på lag med omgivelsene. Selskapet er opptatt av å bruke kompetente, lokale leverandører i byggeprosjektet. Utbygging og vedlikehold utføres av lokale entreprenører og fører til stor verdiskapning i lokalsamfunn i distrikts-Norge.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt med en av oss for mer informasjon.