Varsling

Småkraft AS har tilrettelagt for at arbeidstakere og innleide skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1.

Eksempler på kritikkverdige forhold det kan varsles om er:

  • straffbare forhold
  • brudd på lovregulerte forpliktelser
  • brudd på bedriftens interne retningslinjer
  • brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

Aktuelle varslingssaker kan være mobbing/trakassering og uforsvarlig bruk av økonomiske midler. Ved straffbare forhold som for eksempel økonomisk utroskap, underslag og korrupsjon vil det normalt foreligge en plikt til å varsle.

Bruk kontaktskjema under til varsling. Det går da videre i en epost til leder av vår kontrollkomite som vil håndtere denne saken videre innenfor arbeidsmiljølovens krav om anonymitet for varsleren.

Alle felter er påkrevd.