Varsling

Småkraft AS har tilrettelagt for at arbeidstakere og innleide skal kunne varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, etter arbeidsmiljøloven (aml) § 2 A-1.

Eksempler på kritikkverdige forhold det kan varsles om er:

  • straffbare forhold
  • brudd på lovregulerte forpliktelser
  • brudd på bedriftens interne retningslinjer
  • brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet

Aktuelle varslingssaker kan være mobbing/trakassering og uforsvarlig bruk av økonomiske midler. Ved straffbare forhold som for eksempel økonomisk utroskap, underslag og korrupsjon vil det normalt foreligge en plikt til å varsle.

Bruk kontaktskjema under til varsling. Det går da videre i en epost til leder av vår kontrollkomite som vil håndtere denne saken videre innenfor arbeidsmiljølovens krav om anonymitet for varsleren.

Skjema for varsling

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter