Veiåni

Veiåni kraftverk ligger i Åseral kommune i Agder fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

4,9 km2

Minstevannsføring

10 l/s hele året

Inntakskote

492 m

Kraftstasjonkote

305 m

Fallhøyde

187 m

Produksjon

2,2 GWh

tilsvarer 137 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter