Venna

Venna kraftverk ligger i Heim kommune, Trøndelag fylke

Tekniske data

Nedbørsfelt

18,2 km2

Minstevannsføring

50 l/s hele året

Inntakskote

205 m

Kraftstasjonkote

20 m

Fallhøyde

185

Produksjon

9,8 GWh

tilsvarer 612 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter