Rysna

Rysna Kraftverk ligger i Vang kommune i Innlandet fylke.

Tekniske data

Nedbørsfelt

40,1 km2

Minstevannsføring

Sommer: 500 l/s
Vinter: 20 l/s

Inntakskote

625 m

Kraftstasjonkote

479 m

Fallhøyde

146 m

Produksjon

8,4 GWh

tilsvarer 525 husstander

Småkraft - Måler

Minstevannføring

Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi inntaket. I slike tilfeller skal kraftverket ikke være i drift.

Småkraft - Måler

Aktiv effekt G1

Aktiv effekt er nytteeffekten i en elektrisk krets med vekselstrøm.

Jan Rasdal - Rasdalen kraftverk

“Man må de ha tilgang på mye kompetanse for å bygge et kraftverk i egen regi.”

Tilsynsvakt og en av flere grunneiere Jan Rasdal

Skriv inn det du leter etter og trykk Enter